Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “İnternet Kullanıcıları İçin İnsan Hakları Rehberi” Türkçe olarak yayınlandı.
İnternet Kullanıcıları İçin İnsan Hakları Rehberi, internet kullanıcılarının sahip olduğu insan haklarını, bunların muhtemel kısıtlamalarını ve olası kısıtlama durumlarında neler yapılabileceğini, mevcut yasal çözümleri ortaya koydu.
Rehberin arka kapağında şu açıklamaya yer verildi:

16 Nisan 2014 tarihinde Bakanlar Komitesi, İnternet kullanıcılarının insan hakları kılavuzunu içeren ve CM/Rec(2014) referanslı tavsiye kararını kabul etti. İnternet bireylerin günlük yaşamlarında ve genel olarak her türlü toplumsal konuda önemli bir rol oynuyor. İnternet, vatandaşların bilgiye ve hizmetlere erişimini, bağlantı ve iletişim kurmalarını ve küresel düzeyde fkir ve bilgi paylaşımını sağlayan ve sürekli gelişen bir araç . İşbu kılavuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi’nin, insan haklarının farklı veçhelerinin korunmasını konu alan diğer Sözleşme ve belgelerinden yola çıkıyor. Aynı zamanda bu hak ve özgürlüklerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce ve Avrupa Konseyi’nin diğer ilgili hukuksal birimlerince süregelen yorumlanmasından ilham alıyor. Kılavuz, çevrimiçi bağlamda insan haklarının bütünüyle hayata geçirilmesini güvence altına almak isteyen tüm paydaşlarca önemli bir kaynak belge kabul edilmeli.
Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, onaylamış bulundukları Sözleşme ve Tavsiye kararlarının içerdiği tüm hak ve özgürlüklere riayet etmek, bu hak ve özgürlükleri korumak ve hayata geçirmekle yükümlüdür.
Rehberin tamamını ücretsiz olarak edinebilirsiniz: İnternet Kullanıcıları İçin İnsan Hakları Rehberi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir